ایــرادیـتــا   میکروچیپ
بانک اطلاعات آنلاین بین المللی حیوانات  شناسايی مطمئن و دقيق الکترونیکی
صفحه اصلی | تاریخچه |

R.F.I.D. تكنولوژی

| محصولات | سؤال و جواب | تماس با ما | مراکز دارای میکروچیپ English
ورود به بانک نمونه فرم ها رويدادها و خبرها حيوانات گم شده آموزش میکروچیپ گذاری پشتیبانی
 

نمونه  فرم‌ها جهت حیوانات میکروچیپ دار

فرم صدور کارت حیوانات میکروچیپ دار           فرم JPEG    فرم PDF

فرم اصلاحیه / تمدید کارت حیوانات میکروچیپ دار فرم JPEG    فرم PDF

فرم ثبت اطلاعات بهداشتی حیوانات میکروچیپ دار فرم JPEG    فرم PDF

 

 

 

 
صفحه اصلی - تاريخچه  - تكنولوژی .R.F.I.D - محصولات - سؤال و جواب - تماس با ما
ورود به بانک - نمونه فرم ها - خبرها - حيوانات گم شده - مراکز دارای میکروچیپ - پشتیبانی
 
© 2004 IRAData. All Rights Reserved