ایــرادیـتــا   میکروچیپ
بانک اطلاعات آنلاین بین المللی حیوانات  شناسايی مطمئن و دقيق الکترونیکی
صفحه اصلی | تاریخچه |

R.F.I.D. تكنولوژی

| محصولات | سؤال و جواب | تماس با ما | مراکز میکروچیپ گذاری English
ورود به بانک نمونه فرم ها رويدادها و خبرها اطلاعات عمومی حيوانات گم شده آموزش میکروچیپ گذاری پشتیبانی
 

نمونه  فرم‌ها

 

حیوانات کوچک و حیات وحش

* حیوانات کوچک میکروچیپ دار داخلی

ثبت و صدور کارت شناسایی

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

* حیوانات کوچک میکروچیپ دار وارداتی

ثبت و صدور کارت شناسایی

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

* فرم حیوانات کوچک

تغییرمالکیت/ تمدید کارت/ المثنی/ اصلاحیه منقضی شده در سال ٩٦

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

* فرم حیوانات کوچک

 تمدید کارت منقضی شده در سالهای قبل

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

 
 

 اسب

*  فرم  اسب  میکروچیپ دار داخلی

 ثبت و صدور کارت شناسایی

(فرمت pdf )    (فرمت jpeg)

* فرم اسب میکروچیپ دار وارداتی

 ثبت و صدور کارت شناسایی

(فرمت pdf )    (فرمت jpeg)

* فرم اسب میکروچیپ دار

تغییرمالکیت / تمدید کارت/ المثنی /اصلاحیه منقضی شده در سال ٩٦ 

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

* فرم اسب میکروچیپ دار

تمدید کارت منقضی شده در سالهای قبل

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

 

 

 
صفحه اصلی - تاريخچه  - تكنولوژی .R.F.I.D - محصولات - سؤال و جواب - تماس با ما
ورود به بانک - نمونه فرم ها - خبرها - اطلاعات عمومی - حيوانات گم شده - مراکز میکروچیپ گذاری - پشتیبانی
 
© 2004 IRAData. All Rights Reserved